Tuyển dung

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

CÔNG TY THÁM TỬ HÀ NỘI SAO ***   ***   *** Thông Báo Tuyển Dụng     1. Chức Danh : Nhân viên kinh doanh   2. Mô tả công việc :   Xây dựng kế hoạch phát triển …

Tuyển dụng nhân viên thám tử

Tuyển dụng nhân viên thám tử

Tuyển dụng nhân viên thám tử Năm 2021  ***   ***   ***     I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC   * Là ngành kinh doanh dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu khách hàng ( Tổ chức và cá nhân ) II. …

Tuyển CTV kinh doanh

Tuyển CTV kinh doanh

THƯ MỜI HỢP TÁC KINH DOANH ***   ***   *** Công ty Thám Tử Hà Nội Sao xin thông báo về việc tuyển dụng đối tác,  hợp tác kinh doanh khai thác thị trường khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thám …

Tuyển dụng nhân viên thám tử

Tuyển dụng nhân viên thám tử

V/v : Tuyển dụng nhân viên thám tử ***   ***   ***           Căn cứ : Kế hoạch số 01 -  KHTD ký ngày 15/10/2017 về việc tuyển dụng đào tạo nhân viên thám tử chuyên nghiệp cho công ty năm …