Cam kết bảo mật TT khách hàng

CÔNG TY THÁM TỬ HÀ NỘI SAO CAM KẾT

***   ***   ***

 

V/v : Thực hiện bảo mật thông tin cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ thám tử

  • Căn cứ :

 

Quy định tại bộ luật dân sự, luật thương mại.

Nội quy, quy chế làm việc của công ty Thám Tử Hà Nội Sao số 02/QĐ ký ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

1. Quy định chung :

 

 

  • Bảo mật thông tin của khách hàng là ưu tiên cao nhất trong tất cả mọi điều Thám Tử Hà Nội Sao làm
  • Bảo mật thông tin dữ liệu khách hàng là một bộ phận không thể thể tách rời với các hợp đồng.
  • Bảo mật thông tin dữ liệu khách hàng là những thông tin bí mật trong hợp đồng mà hai bên biết hoặc tiếp cận được trong quá trình thực hiện hợp đồng. Công ty thám tử Hà Nội Sao có trách nhiệm và cam kết bảo mật, không cung cấp cho bên thứ 3. Hoặc sử dụng thông tin bảo mật khách hàng vì bất kỳ lý do gì, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng.

 

 

2. Nội dung thực hiện bảo mật thông tin cho khách hàng

 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty Thám Tử Hà Nội Sao cam kết thực hiện nghiêm túc những nội quy sau đây :

 

  • Không sử dụng thông tin bảo mật khách hàng đã cấp cho các mục đích khác ngoài nội dung hợp đồng.
  • Trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như kết thúc hợp đồng công ty Thám Tử Hà Nội Sao có trách nhiệm bảo mật thông tin cho khách hàng.
  • Cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ 3.

 

 

 

3. Hiệu lực và cam kết :

 

  • Trong quá trình thực hiện nếu công ty Thám Tử Hà Nội Sao vi phạm, công ty Thám Tử Hà Nội Sao hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
  • Khách hàng có quyền khởi kiện công ty Thám Tử Hà Nội Sao về tội vi phạm quyền riêng tư cá nhân đã quy định tại điều 38 hiến pháp quy định năm 2015. Đồng thời bị phạt hợp đồng với số tiền là 200.000.000 VNĐ

 

 

 

Xin trân thành cảm ơn quý khách hàng !

Đã quan tâm đến dịch vụ của công ty Thám Tử Hà Nội Sao !

Rất mong được phục vụ quý khách hàng !