Tuyển dụng Nhân Viên Thám tử chuyên nghiệp

Tuyển dụng nhân viên thám tử

Tuyển dụng nhân viên thám tử

V/v : Tuyển dụng nhân viên thám tử ***   ***   ***           Căn cứ : Kế hoạch số 01 -  KHTD ký ngày 15/10/2017 về việc tuyển dụng đào tạo nhân viên thám tử chuyên nghiệp cho công ty năm …